Privacy

Andy's dierensuper beschermt je privacy

Andy's dierensuper Maarssenbroek beschermt uw privacy op de volgende manieren:

• Persoonlijke informatie wordt niet verkocht noch doorgespeeld aan derden
• Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiekelijk toegankelijke database
• Gegevens worden versleuteld naar onze database verstuurd
• Je e-mailadres wordt slechts gebruikt om relevante orderinformatie te sturen
• Andy's dierensuper Maarssenbroek stuurt je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je toestemming
• Als je geen berichten meer wenst te ontvangen van Andy's dierensuper Maarssenbroek, dan kan je jezelf ten aller tijden

gemakkelijk uitschrijven via de afmeldlink in de nieuwsbrief
• Andy's dierensuper Maarssenbroek bezit duidelijke en transparante algemene voorwaarden

Bescherming persoonsgegevens

Al je geregistreerde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. Andy's dierensuper

houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat je persoonsgegevens volgens de wetgeving

worden gebruikt en je privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Recht op inzage

Als betrokkene heb je het recht inzage te verkrijgen in je geregistreerde gegevens en het gebruik daarvan door Andy's dierensuper

Maarssenbroek.

Recht op correctie

Op basis van inzage in je gegevens kan je ons verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Dat kan als je gegevens die Andy's dierensuper Maarssenbroek gebruikt, feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor

het doel of de doeleinden van de verwerking.